PHP ‘de Yaş Hesaplama

<head> <title>Yaş Hesaplama</title> <style>label{float:left;width:40px; font-weight:bold;}div{ width:200px; float:left; height:230px; border:1px solid #333; padding-left:10px; padding-right:10px;} input[type=submit]{ width:200px; font-weight:bold;} p{ font-weight:bold; color:#009;} input[type=text] { border-color:#CCC;}</style> </head> <body> <div> <p>Doğum tarihinizi giriniz:</p> <form action=”yashesaplama.php” name=”yashesapla” method=”post”> <label for=”gun”>Gün:</label> <input type=”text” name=”gun” /><br /> <label for=”ay”>Ay:</label> <input type=”text” name=”ay” /><br /> <label for=”yil”>Yıl:</label> <input type=”text” name=”yil” /><br /> <input type=”submit” name=”hesapla” value=”hesaplama” /> </form> <?php if(isset($_POST[‘hesapla’])) { //Yılın hangi ayında kaç gün olduğunun bir diziye kaydedilmesi $gunler=array(1=>31,2=>28,3=>31,4=>30,5=>31,6=>30,7=>31,8=>31,9=>30,10=>31,11=>30,12=>31); //toplam geçen günün sayısını ve bugünün değerini tutacak değişkenin ayarlanması $toplam_gun=0; $bugun = date(“d.m.Y”); $bu_yil=explode(“.”,$bugun); //doğduğu günden doğduğu yılın sonuna kadar geçen gün hesabı for($i=$_POST[‘ay’];$i<=12;$i++) $toplam_gun=$toplam_gun+$gunler[$i+1]; $toplam_gun=$toplam_gun+($gunler[$_POST[‘ay’]]-$_POST[‘gun’]); //bu yılın bugüne kadar geçen gün sayısı hesabı for($i=1;$i<$bu_yil[1];$i++) $toplam_gun=$toplam_gun+$gunler[$i]; $toplam_gun=$toplam_gun+$bu_yil[0]; //doğum yılı ve bu yıl hariç aradaki yılların geçen gün hesabı $toplam_gun=$toplam_gun+(365*($bu_yil[2]-$_POST[‘yil’]-1)); //artık yıllardan gelen günlerin hesabı for($i=$bu_yil[2];$i>=$_POST[‘yil’];$i–) if($i%4==0) $toplam_gun++; //artık yılın şubat ayında doğmuşsa bir eksiltme if($_POST[‘yil’]%4==0&&$_POST[‘ay’]>2) $toplam_gun–; //sonucun ekrana yazdırılması echo ‘<p style=”color:red;”>Doğduğunuz günden bugüne kadar’.$toplam_gun.’ gün yaşadınız. </p>’; } ?> </div> </body> </html> Sonuç: Doğduğunuzdan şimdiye kaç gün geçmiş onu hesaplatacağız.Burada bir form oluşturduk forma css kullanarak style verdik.Bir yılın hangi ayında kaç gün olduğunu tutmak için dizi kullandık değişken sayesinde toplam geçen günü tuttuk doğduğu günden doğduğu yılın sonuna kadar geçen günü hesaplamak için for döngüsü kullandık bu yılın bugüne kadar geçen gün sayısının hesabı için yine for döngüsü kullandık doğum yılı ve bu yıl hariç aradaki yılların geçen günü hesaplattık ve değişkene atadık. artık yılın şubat ayında doğmuşsa bir eksiltmesini sağladık ve sonucu echo ‘yla ekrana yazdırdık

Forex ile Para kazanın..

Reklamlar

UYG 10 PHP ‘de Fonksiyon Kullanımı

<body>

<h4>Bu uygulama yazdığınız ad soyad bilgilerini soyad ad olarak dönüştürecektir</h4>
<form action=”index.php” method=”get” name=”isim-gir” >
<label for=”adsoyad”>Ad Soyad: </label><input type=”text” name=”adsoyad” />
<input type=”submit” name=”gonder” value=”gonder” />
</form>
</body>

<?
if(isset($_GET[‘gonder’]))
{
$karakter_say =stripos($_GET[‘adsoyad’],’ ‘);
$soyad = substr($_GET[‘adsoyad’], $karakter_say);
$ad = substr($_GET[‘adsoyad’], 0,$karakter_say);
echo $soyad.’ ‘.$ad ;
}

?>

Sonuç:

stripos ile boşluğun konumunu bulduk. Substr boşluktan sonrasını döndürür. ilk yazdığımızı sona alır. Diğerini başa alır.

UYG9 Yazılı Hesaplatma

<head><title>UYGULAMA9</title></head>
<h3>Dönem Notu Hesaplama Aracı</h3>
<div style=”width:630px; border:1px solid gray; padding:10px;”>
<form action=”index.php” method=”post” name=”calistir”>
<label for=”isim”>İsim:</label><input type=”text” name=”isim” />
<label for=”soyisim”>Soyisim:</label><input type=”text” name=”soyisim” /><br /><hr />
<label for=”yazili1″>Yazılı1:</label><input type=”text” name=”yazili1″ />
<label for=”yazili2″>Yazılı2:</label><input type=”text” name=”yazili2″ />
<label for=”yazili3″>Yazılı3:</label><input type=”text” name=”yazili3″ /><br /><hr />
<input type=”submit” name=”gonder” value=”hesapla” />
<input type=”reset” name=”sifirla” value=”sıfırla” />
</form>
</div>

<?php
if(isset($_POST[‘gonder’]))
{
$ortalama = ($_POST[‘yazili1’]+$_POST[‘yazili2’]+$_POST[‘yazili3’])/3;
echo “sayın “.$_POST[‘isim’].””.$_POST[‘soyisim’].”; ortalamanız: “.$ortalama;
}
?>

SONUÇ:

burada bi form hazırladık 3adet yazılı girmesini istedik. 3adetin ortalamasını çıkaran bir program yaptık. if(isset($_POST[‘gonder’])) isset fonksiyonu $_POST[‘gonder’] değerinin içi boş bile olsa tanımlı bir değişken olduğu için TRUE değerini döndürür. Değişken hiç tanımlanmamış olsaydı FALSE değerini döndürecekti. $ortalama değişkenin içine yazılı1+yazılı2+yazılı3/3 sonucunu atadık. echoylada ortalamasını yazdırdık.

UYG8 Döngüyle form

<html>
<head>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<form action=”index.php” name=”dongu” method=”post”>
<label for=”baslangic”>Başlangıç</label> <input type=”text” name=”baslangic”/>
<label for=”bitis”>Bitiş</label><input type=”text” name=”bitis” />
<input type=”submit” name=”dondur” value=”Döndür” />
<?
if($_POST[‘dondur’]==’Döndür’&&$_POST[‘baslangic’]!=”
&&$_POST[‘bitis’]!=”&&$_POST[‘baslangic’]>=1&&$_POST[‘bitis’]<=10000000)

{
$basla=$_POST[‘baslangic’];
$bitis=$_POST[‘bitis’];
if($basla<=$bitis)
{
for($i=$basla;$i<=$bitis;$i++)
echo $i.”-“;
echo “<br/>”;
}
else
{
for($i=$basla;$i>=$bitis;$i–)
echo $i.”-“;
echo “<br/>”;

}
}
else
echo “<br/> Lütfen Doğru Düzgün Değer Giriniz!”;
?>
</body>
</html>

Sonuç:

Burada bir form hazırladık. 2tane tipi text olan form yaptık birtane submit butonu ekledik. “if” ile kontrol yaptırdık dondur name ‘i döndür value sine eşitse kodlar çalışsın ve baslangıc bitise eşit değilse baslangıç 1den küçük değilse ve bitiş 10000000 büyük değilse kodlar çalışsın dedik for döngüsüyle döndürdük “for($i=$basla;$i<=$bitis;$i++)” $i ye $basla atadık $i küçükse $bitis ‘ten $i birer birer artsın dedik ve ekrana $i birer birer artarak yazdı. Yanlarınada Tre attı else bunlardan hiç biri değilse ekrana  Lütfen Doğru Düzgün Değer Giriniz! yazsın dedik.

HTML Form

<form action=”index.html” method=”post”>
<label>Adı:</label><input type=”text”  name=”ad” /><br/>
<label>Soyadı</label><input type=”text”  name=”soyad” /><br/>
<label>Cinsiyet</label>
<input type=”radio” name=”Bay” value=”bay” />Bay
<input type=”radio” name=”Bayan” value=”bayan” />Bayan<br/>
<label>Yeterlilik</label><input type=”checkbox” name=”yeterlilik” value=”yeterlilik” />İngilizce
<input type=”checkbox” name=”yeterlilik” value=”yeterlilik” />Bilgisayar
<input type=”checkbox” name=”yeterlilik” value=”yeterlilik” />Ehliyet<br/>
<label>Memleket</label>
<select>
<option value=”59″>Tekirdağ</option>
<option value=”34″>İstanbul</option>
</select><br/>
<input type=”reset” value=”sifirla” name=”sifirla” />
<input type=”submit” value=”gonder” name=”gonder” />
</form>

Sonuç: 

Bu formda ” <label></label> ” Etiketleri arasına oluşturacağımız formun ne işe yaradığı hakkında bilgi veririz. input type ‘ın içinde oluşturacağımız formun özelliğini yazarız. ” name ” kısmında ise formun adı yazılır. ” <select> ” ve ” <option>” tagları ise bu formda Memleket seçiminde kullandık bu taglar sayesinde kullanıcı bizim verdiğimiz seçenekler arasında seçim yapabiliyor. checkbox birden fazla seçim yapmak için kullanılıyor. radio  sadece bir seçim yapabiliyorsun. reset ise formu eski haline getiriyor. submit buttonu verdiğimiz action içine method içinde post veya get seçtiysek ona göre gönderiyor. get güvenli bir gönderme şekli değildir post ise güvenlidir.

PHP Döngüler2

<?
$baslat=10;
$bitir=100;
for($i=$baslat;$i<=$bitir;$i++)
{
echo $i.”-“;
}

echo “<br/><br/>”;
while($baslat<=$bitir)
{
echo $baslat.”-“;
$baslat=$baslat+1;
}
echo “<br/><br/>”;
$baslat=10;
$bitir=100;
do
{
echo $baslat.”-“;
$baslat=$baslat+1;
}
while($baslat<=$bitir)
?>

 

Sonuç: For döngüsünün görevi belirlediğimiz başlangıç değerinden bitiş değerine kadar kodları çalıştırır.

while döngüsü içindeki ifade doğru olduğu sürece altındaki komutlar çalışır do while şart yerine getirilene kadar kodlar sadece bikere çalıştırılır.

PHP Döngü

<?
$basla=10;
$bitir=100;
for($i=$basla;$i<=$bitir;$i++)
{
echo $i.”-“;
}
echo “<br/><br/>”;
while ($basla<=$bitir)
{
echo $basla.”-“;
$basla=$basla+1;
}
echo “<br/><br/>”;
$basla=10;
$bitir=100;
do
{
echo $basla.”-“;
$basla++;
}
while($basla<=$bitir)

?>

Sonuç:

for($i=$basla;$i<=$bitir;$i++)” Şu kod sayesinde “$basla” “$i” ‘ye atıyoruz “$i” “$bitir” küçük eşitmi diye kontrol ediyoruz. “$i” birer birer artıyor. ” echo $i.”-“; ” ekrana “$i” atanmış sayıları teker teker ekrana yazıyor. ” while ($basla<=$bitir) ” burda “$basla” “$bitir” komutunun içine atanan sayıya kadar o sayıya küçük eşitmi diye kontrol ediyor. ” echo $basla.”-“; ” ,  ” $basla=$basla+1;” “$basla” birer birer artık ekrana yazıyor. “for“, “while” , “do while” döngüdür. kısaca sürekli verdiğimiz sayıya gelene kadar dener.